CERTYFIKAT

PREZENTER MUZYCZNY / DEE JAY

Każda osoba która zakończy kurs wynikiem pozytywnym na egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający kwalifikacje do pracy w zawodzie jako DJ. 

Do egzaminu można przystąpić wyłącznie po odbyciu kursu 5-dniowego bądź Obozu Dj’skiego. 

Osoby które odbyły indywidualny kurs 3-dniowy bądź warsztaty otrzymają dyplom pamiątkowy. 

Każdy wydawany przez nas certyfikat posiada unikalny numer przypisany do osoby, która go posiada.

Dodatkowo certyfikaty są zabezpieczone numerowanymi hologramami i pieczęcią firmową.

Oprócz certyfikatu, każda osoba która pozytywnie przejdzie egzamin otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności, zgodne ze wzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nasze zaświadczenia honorowane są przez wszystkie urzędy i umożliwiają np. zdobycie dotacji.

Wzory są zastrzeżone i wszelkie próby kopiowania w całości lub częściowo będą karane.

 

KRYTERIA EGZAMINACYJNE

Egzamin teoretyczny – składa się z 20 pytań testowych i otwartych z zakresu technologi sprzętu, historii muzyki, prawa autorskiego itp.

Egzamin praktyczny – polega na samodzielnym przygotowaniu seta składającego się z 5 utworów trwającego nie dłużej niż 20min.

Ocenie podlega:

  • poprawność mixu (przejścia)
  • praca z mikrofonem
  • ruch sceniczny
  • używanie efektów, pętli, scratch
NEWSLETTERS
DODAJ SWÓJ EMAIL A POINFORMUJEMY CIĘ O NADCHODZĄCYCH KURSACH I PROMOCJACH
English