fbpx
TWÓJ KURS MOŻE ZOSTAĆ SFINANSOWANY PRZEZ RÓŻNE INSTYTUCJE!

Wnioski o dofinansowanie składasz w urzędzie właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania.
Urzędy mogą sfinansować również koszty dojazdu oraz stypendium szkoleniowe, trzeba to jednak ująć w podaniu.

URZĘDY PRACY

POMOC SPOŁECZNA

PFRON

Jeśli posiadasz status bezrobotnego, wystarczy złożyć podanie o dofinansowanie szkolenia. W podaniu podajesz namiary na naszą firmę i uzasadniasz, że właśnie to szkolenie umożliwi Ci znalezienie pracy lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dalsze formalności Urząd Pracy załatwia już bezpośrednio z naszą firmą. Rozpatrzenie wniosku może trwać do 30 dni, więc radzimy nie czekać na ostatnią chwilę.

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, a Twój dochód na członka rodziny nie przekracza ustawowej kwoty, możesz starać się o dofinansowanie.

Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, zgłaszając się do Starostwa Powiatowego, możesz uzyskać dofinansowanie szkolenia.

NEWSLETTERS
DODAJ SWÓJ EMAIL A POINFORMUJEMY CIĘ O NADCHODZĄCYCH KURSACH I PROMOCJACH
English